Biuro Księgowo-Kadrowe

USECASE #2

Problem

Biuro rachunkowe, które zajmuje się m.in. obsługą kadrową swoich klientów i wdrażaniem systemów ERP. Teczki osobowe oraz inne dokumenty kadrowe trzymane są w segregatorach. Weryfikacja dokumentów zabiera wiele czasu pracownikom biura i generuje niepotrzebną zwłokę związaną z procesem obiegu. Często kontakt z klientami jest utrudniony. Dzięki poszerzeniu gamy oferowanego oprogramowania o HR Panoramę, biuro staje się bardziej konkurencyjne, dopasowując swoją ofertę do potrzeb klientów.

WDROŻENIE

Korzyści po wdrożeniu HR Panoramy:

  • klienci sami przesyłają dokumenty do systemu dzięki opcji udostępnienia modułów, co znacząco skraca czas obiegu dokumentacji
  • klienci mają możliwość wglądu do niektórych danych, dzięki czemu zmniejsza  się  ilość zapytań telefonicznych albo mailowych
  • mobilność HRP, zapewnia dostęp do danych z każdego miejsca na świecie
  • przechowywanie informacji w formie cyfrowej pozwoliło  wyeliminować ryzyko zgubienia lub zniszczenia dokumentów.
  • poprawa komunikacji z klientami
  • możliwość importu danych czasu pracy z systemu do programu płacowego
  • wspólna platforma do komunikacji z kontrahentami
  • dwustronne przyspieszenie wielu procesów
  • dostępna historia obiegu dokumentacji
Praca zespołowa
WDROŻENIE

Jak długo trwało wdrożenie?

Przeszkoleniem kadry zajął się Paweł – nasz wdrożeniowiec.
Po kilku prezentacjach i testach manualnych z klientem, mogliśmy przejść do  pomocy z importem danych i nadawaniem darmowego  dostępu do platformy dla klientów biura. Nie
można nie wspomnieć o miłym zaskoczeniu kontrahentów nowoczesnym systemem usprawniającym
pracę i oszczędzającym czas . Całość procesu zajęła niespełna 2 tygodnie.

x